De optocht

Het initiatief voor de Reuzenoptocht Roermond 2018 is genomen door de vereniging ’t Remunjse Reuzengilde Roermond dat in 2018 haar 35-jarig bestaan viert. De laatste – historische – optocht dateert van 2006. Het streven is om iedere vijf jaar een reuzenoptocht in Roermond te organiseren.

Daarvoor is de Stichting Reuzenoptocht Roermond in het leven geroepen, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Reuzenoptocht 2018 en van volgende toekomstige optochten.

Wat beoogt de Stichting Reuzenoptocht Roermond?

  • Een schitterende reuzenoptocht in Roermond organiseren
  • Een bijdrage leveren aan de cultuur-historische identiteit van de stad Roermond
  • Door middel van een educatief programma de jonge inwoners van Roermond en regio kennis te laten maken met Roermonds Cultureel Erfgoed
  • Een eerbetoon aan de heilige Christoffel, patroonheilige van de stad Roermond
  • Versterking van de verbinding met andere verenigingen en organisaties van Roermond en de (eu)regio.

De optocht zal het karakter krijgen van een historische optocht waarin reuzen een prominente rol spelen.

De regisseur heeft als centraal thema gekozen “Maria Theresia” (1717-1780), keizerin van Oostenrijk, tijdens de periode dat Roermond onder de heerschappij van de Oostenrijkse Habsburgers viel (1715-1795). Een blijvende herinnering aan Maria Theresia is de Stenen Burg, die de Voorstad St. Jacob met de stad Roermond over de Roer verbindt. De Stenen Brug is nadat zij door hoogwater in 1764 was ingestort in 1771 hersteld. De kosten hiervan werden gedragen door Keizerin Maria Theresia.

In de uitwerking van het thema wordt vooral de huwelijkspolitiek van Maria Theresia belicht. Met het uithuwelijken van haar kinderen probeerde Maria Theresia de machtspositie van het Huis Habsburg over grote delen van Europa in stand te houden en zelfs uit te breiden.

In het najaar van 2017 worden Reuzengildes in binnen- en buitenland, historische groepen, muziekgezelschappen uitgenodigd in te schrijven voor de Reuzenoptocht Roermond. Uit de inschrijvingen wordt een selectie gemaakt voor een schitterende historische, kleurrijke, met muziek omlijste, optocht.