Route

De monumentale binnenstad zal de entourage vormen van de Historische Stoet.
Daarvoor is een route uitgezet binnen de Singelring die ca 1,5 km lang is en waarlangs het publiek kan genieten van reuzen uit diverse landen, van historische groepen en verschillende muziekgezelschappen. De route is van een compact en sfeervol karakter.

De Historische Stoet start in de Swalmerstraat en de volgende route volgen:

Swalmerstraat, Markt, Marktstraat, Neerstraat, Paredisstraat, Munsterplein, Christoffelstraat, Kloosterwandstraat, Kloosterwandplein, Joep Nicolasstraat, Kruisherenstraat, Stationsplein, Hamstraat, Munsterplein, Munsterstraat, Jesuïtenstraat, Swalmerstraat.

De Swalmerstraat zal gebruikt worden als opstellocatie voor de historische groepen, de reuzen en de muziekgezelschappen.

De Steegstraat en de parkeerplaats voor het Ondernemershuis zullen als aanloopstraat en parkeerplaats gebruikt worden.

Extra aandacht zal worden besteed aan de veiligheid op en langs de route.
De organisatie zal voor de nodige vergunningen bij de gemeente Roermond een aanvrage indienen.