Communicatie & PR

Van belang is ruim voordat de Historische Stoet wordt gehouden grote bekendheid aan het evenement te geven. Dit zal op zeer uiteenlopende wijze gebeuren en met toenemende frequentie. Informatie zal zich niet alleen richten op de lokale bevolking, maar regionaal en provinciaal, zelfs over de landsgrenzen heen gericht zijn.

Ook de in te zetten middelen van communicatie en PR zullen divers zijn (radio, tv, dag- en weekbladen, website www.historischestoetroermond.nl, facebookpagina, andere vormen van sociale media, folders, flyers, etc.).