Educatie

Voor de optocht op 9 september 2018 zal er in samenwerking met Marjolein Peeters, combinatiefunctionaris cultuur in Roermond, de mogelijkheden worden bekeken om ook de jongere inwoners van Roermond en regio bij dit evenement te betrekken.

De combinatiefunctionaris zal het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en Gilde-opleidingen hiervoor benaderen en samen met de organisatie van de Historische Stoet bespreken op welke wijze hun bijdrage vorm kan krijgen.

In ieder geval wordt gedacht aan het opstellen van een lesbrief over Reuzengildes in Nederland en buitenland (w.o. Sjtuf, de reus van Roermond), over de historie van Roermond met haar vele heerschappijen en tevens de geschiedenis over de ontwikkeling van het Europa zoals we het nu kennen. Verder zal aandacht worden gegeven aan volksverhalen, sprookjes, muziek.

Ook wil de organisatie de kinderen en jongeren actief laten deelnemen aan de optocht door het maken van een eigen reus die in de optocht meeloopt.

Het streven is om tal van andere activiteiten in het schooljaar 2017-2018 te organiseren op scholen, maar ook in de wijken van Roermond.

Leerlingen van het Technasium van BC Schöndeln Roermond ontwikkelen een Optocht-app, waarmee de bezoekers van de stoet informatie kunnen lezen en beluisteren als zij het nummer van de groep ingeven.

Aan de organisatie wordt een bijdrage geleverd door twee vrijwilligers, geschoold aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Toneelschool te Arnhem.

Medewerkers va PSW Roermond zullen materiaal ontwikkelen dat voor de stoet gebruikt wordt. Deze dagbesteding is afgestemd op de mogelijkheden en wensen van individuele cliënten en is gericht op participatie in de samenleving.